گفتگو با کردستان

رایگان

نام برنامه: گفتگو با کردستان

بخش: گفتگو با کودکان

میهمان: کردستان

برنامه ساز: سمیرا رستگارپور

مدت زمان: ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه

حجم: ۱۵ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۴