کودک و سینما

رایگان

نام برنامه: ضرورت آموزش هنر به کودکان

بخش: سرگرمی کودک

میهمان: محمد ناصری

برنامه ساز: پرندیس زینلی

مدت زمان: ۲۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

حجم: ۱۶ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۴