پدرها دست و پا چلفتی نیستند

رایگان

نام برنامه: پدرها دست و پا چلفتی نیستند

بخش: رفتار با کودک

برنامه ساز: پرندیس زینلی

مدت زمان: ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه

حجم: ۲ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۵