نحوه رفتار با کودکان کار

رایگان

نام برنامه: نحوه رفتار با کودکان کار

بخش: حقوق کودک

میهمان: طاهره پژوهش

برنامه ساز: سمیرا رستگارپور ، سارا طباطبایی ، مهفام مهدیزاده

مدت زمان: ۱۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه

حجم: ۱۰ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۴