مسعود فروتن و کودکی اش

رایگان

نام برنامه: مسعود فروتن و کودکی اش

بخش: بازگشت به کودکی

برنامه ساز: سمیرا رستگارپور – پرندیس زینلی

میهمان: مسعود فروتن

مدت زمان: ۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه

حجم: ۹ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۴