تنبیه

رایگان

نام برنامه: تنبیه

بخش: بازگشت به کودکی

میهمان: ناصر خان عظیمی پیشکسوت ورزش ایران

برنامه ساز: سمیرا رستگارپور ، پرندیس زینلی

مدت زمان: ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

حجم: ۴ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۵