تصمیم گیرنده کیست؟

رایگان

نام برنامه: پدر، مادر، کودک، تصمیم گیرنده کیست؟

بخش: رفتار با کودک

برنامه ساز: پرندیس زینلی

مدت زمان: ۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

حجم: ۳ مگابایت

سال ساخت: ۱۳۹۴