چرا یک رادیو درباره کودکان؟

همه چیز ریشه در کودکی ما داره
گره بسیاری از دغدغه‌های آدم‌بزرگ‌ها هم به کودکیشون برمیگرده
مثلا شاید سال‌ها طول بکشه تا دیگه کسی توی خیابون به صندلی چرخ‌دار برادر من خیره نَمونه آخه اون از نگاه‌های ترحم‌آمیز مردم رنج می‌بره
شاید سال‌ها طول بکشه که ناهنجاری‌های اجتماعی ما مرتفع بشن اما ما باور داریم این تغییر زمانی رخ میده که کودکان ما به دنیا جور دیگری نگاه کرده باشن
ما معتقدیم آموزش به بچه‌ها خیلی مهمه چرا که کودکان فارغ از خواسته یا ناخواسته بودنشون هدیه خداوند به آدم‌ بزرگ‌ها هستند
اونا فردای ما رو می سازند و سرنوشت ما به هم گره خورده
به خاطره همینه که می‌خواهیم در همکف به طور خاص درباره‌ی بچه‌ها حرف بزنیم.