نشان تجاری

لوگوی همکف شامل شکل نوشتاری واژه همکف در زبان انگلیسی و فارسیه که تداعی کننده‌ی یک دستگاه رادیوی قدیمیه.
برای معرفی بخش‌های مختلف همکف مثل رادیو، پادکست، استودیو و انباری ، یک بلندگو به نشان‌های تجاری همکف اضافه شده که با رنگ و نام متفاوت از همدیگه متمایز شده اند.

لوگو همکف